Posts Tagged ‘BENG’

BENG

BENG is een eis vanuit de overheid en het betekent dat voor nieuwe overheidsgebouwen geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2019 moeten voldoen aan de BENG-eisen. BENG staat voor bijna energieneutrale gebouwen en er wordt gekeken vanuit de energieprestatie aan de hand van drie factoren.

1.   De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar

2.   Het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar

3.   Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten

De reden dat de overheid deze eisen stelt is omdat zij een voorbeeldrol vervullen.

Voor gebouwen en woningen gaat deze regeling gelden per 1 januari 2020. Het hele idee van de BENG is om van fossiele brandstoffen af te gaan en te kiezen voor duurzamere initiatieven.

De eisen zijn nog niet definitief. In 2018 wordt gekeken of de eisen op optimaal niveau liggen. Er wordt verwacht dat de eisen voor het grootste deel van de gebouwen financieel haalbaar zijn in 2020.

Het voordeel van deze eisen is dat gebouwen een betere isolatie zullen hebben, en dus luchtdichter zullen zijn. Hierdoor wordt het klimaat binnen een gebouw een stuk gezonder. Hier wordt in het bijzonder goed naar gekeken.

Bengshop

Een van de spelers in de markt van radiatoren en verwarmingen is de Bengshop. Dit is een online winkel met een enorm assortiment aan verschillende producten, waaronder duurzame radiatoren en verwarmingen. De verschillende types verwarmingen worden aangegeven met een twee cijferige code. Het eerste cijfer geeft het aantal platen aan. Het tweede cijfer het aantal convectoren. Op deze manier weet u exact wat voor type verwarming je in huis haalt.