Het nieuwe opleveren: de oude methode of digitalisering?

Opleveren van bijvoorbeeld een nieuwbouwhuis, verbouwing of kantoor is voor de bewoner en opdrachtgever een spannende tijd. Men heeft lang uitgekeken naar het in gebruik nemen van hun droomhuis, verbouwing ander bouwwerk. Voor de bouwonderneming is het net zo goed een spannende tijd. Veel bouwwerken staan onder grote planningsdruk. Een planning die vaak veel te krap is, mede veroorzaakt door de concurrentiestrijd. Door deze druk en spanning ontstaan er vaak opleveringsgebreken bij het opgeleverde product. Maar hoe kunnen problemen voorkomen worden? Helpen de ontwikkelaars van oplever applicaties hierbij, we bespreken het in dit artikel.

De vooroplevering

Als een bouwwerk bijna klaar is wordt er vaak een vooroplevering gedaan. De vooroplevering is een paar weken voor de definitieve oplevering. Dan worden bijvoorbeeld de meer en minderwerken nagelopen of alles geleverd en gemaakt is conform afspraken. Daarna volgt de definitieve oplevering. Bij die rondgang door het nieuwbouwwerk, wordt er ook gekeken naar eventuele beschadigingen en worden installaties op een goede werking gecontroleerd.

Bouwondernemingen doen dit vaak nog op de traditionele manier, door gebreken van de voor-oplevering op papier te noteren en te omschrijven. Hierbij omschrijven ze het gebrek waar het zich in het gebouw bevindt en wijzen ze de actie toe aan de partij die het op moet lossen en wanneer. Als alle gebreken genoteerd zijn wordt het papieren proces-verbaal van oplevering door de koper, opdrachtgever en bouwonderneming ondertekend en een termijn afgesproken wanneer de gebreken afgehandeld moeten zijn.

De traditionele manier

De bouwonderneming geeft dan vaak op papier een opleverboekje af waarin bijvoorbeeld handleidingen van de cv-installatie, revisietekeningen van de installaties, gebruikte materialen, kleurnummers en adressen van onderaannemers af. Na de oplevering gaat de bouwonderneming de papieren opleverrapporten naar de partijen mailen of kopiëren en afgeven. Al met al veel papieren distribueer werk en foutgevoelig. Vaak kunnen de actiehouders van gebreken het gebrek niet vinden omdat het onduidelijk omschreven is of een handschrift niet te lezen is, met als gevolg dat het allemaal lang duurt voordat gebreken afgehandeld zijn.

Samenvatting:

  • Minder overzicht
  • Veel papierwerk
  • Het kost meer tijd
  • Geen digitale kennis nodig

Digitalisering

Anno 2017 is de voor-opleveringsprocedure geheel digitaal, papierloos uit te voeren. Vooruitstrevende innovatieve bouwondernemingen zijn hier mee aan de slag.  Voor-opleveringsrapporten worden met een speciaal daarvoor ontwikkelde softwareprogramma met een tablet uitgevoerd. Hierbij worden de gebreken duidelijk omschreven, wordt er een foto van gemaakt, een actie toegewezen, een deadline vastgesteld, op een digitale tekening de plaats van het gebrek gemarkeerd en het rapport door betrokken partijen digitaal getekend. Alle betrokken partijen inclusief de koper, opdrachtgever krijgen een digitaal rapport en digitaal opleverboekje toegezonden nog voordat ze het bouwproject verlaten hebben. De bouwonderneming hoeft alleen nog te bewaken dat de gebreken binnen de daarvoor gestelde deadline, afgewerkt worden. Een hele verbetering waar er duidelijker, efficiënter gecommuniceerd wordt en men sneller inzicht en overzicht heeft in de gebreken van het voor-opleveringsproces.

Samenvatting:

  • Je moet een pakket kopen
  • Je personeel scholen

Comments are closed.